Sommarläger
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hellas Friidrottsklubb
Välkomna till friidrottens underbara värld där det finns något för alla!
Krishanteringsplan 2024

Krishanterinsgplan Hellas FK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Version 2024

 

Vad är en kris?

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen”

 

Vad är en krisplan?

En krisplan är till för att skapa ordning vid olika händelser som kräver mer än vad organisationen kan hantera. Hellas FK krisplan ska skapa beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor.

 

Krisledningsgrupp

För att kunna styra arbetet krävs en krisledningsgrupp. Gruppen har som syfte att skapa ordning i en krissituation. För att göra detta behövs stöd i handlingsplanen. 

 

Gruppen består av

Krisledare:  Frida Lundin tel: 073 676 44 83  frida@hellasfriidrott.se
Sekreterare och koordinator:  Malin Bellander tel: 070 494 76 66 Malbel@telia.com
Kommunikatör:    Anders Hallqvist tel: 070 390 03 39 anders@hallquist.nu

 

Försäkring, Folksam

I ditt medlemskap i Hellas FK är du försäkrad i Folksam. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling eller organiserad träning i friidrott samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktiviteten sker på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. Fullständiga villkor kan du få från närmaste Folksamkontor.

Om en skada eller olycka uppstår, vänligen fyll i en incidentrapport på klubbens hemsida hellasfriidrott.se

 

Viktiga nummer

 

SOS Alarm

112

Brandkår/Räddningstjänst  

112

Polis akut

112

Polis Rådgivning

114 14

Vaktmästare Björknäs 

0704318731

Sjukvårdsrådgivning

1177

Distriktsförbund sakkunnig trygghetsfrågor

086274011

Bris stödlinje för idrottsledare

0774400042

Idrottsombudsman

086274010

Socialjouren Stockholm Stad 

08-508 400 00

Socialjouren Nacka/Värmdö 

08-7187640

trygg@friidrott.se

 

Beredskap för händelser vid olycka eller dödsfall:                                                        

 • Svårare olycka eller dödsfall

 

 • Första insatsen

En person ansvarar för arbetsfördelning och utser den mest vårdkunniga inom området ta hand om den skadade. OBS! Lämna aldrig den skadade ensam!

 • Larma och möter även uttryckningen.

Följande uppgifter ska lämnas när du larmar:

 • Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från Berätta om olyckan
 • Var befinner ni er och när olyckan hände. Vart ska räddningspersonal åka, om svår att hitta berätta vart de kan möta upp dig för att visa vägen.
 • Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?
 • Var noga med att ta hand om de övriga i gruppen och informera vad som hänt. Det förhindrar spekulationer och underlättar framtida arbetet.
 • Behöver ni tala med Press, ta hjälp av krisgruppen ovan
 • Lämna inte skadade själv i ambulans m.m., en ledare eller annan betrodd ska alltid följa med i ambulansen.
 • Informera krisgruppen hemma.

 

 • EFTER OLYCKA/DÖDSFALL PÅ PLATS

Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får vara ifred och informera så mycket ni kan om vad som har hänt. Informera alltid sakligt, spekulera inte. Ge de som var närvarande vid olyckan tid för frågor och samtal. Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner i efterhand. Alla reagerar olika så var tolerant. Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt.

Informera krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas.

- Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare och förbund. Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus.

Ta kontakt med krisgruppen för hur gruppen vidare ska få efterbearbetning. Kanske behöver klubben ta in extern hjälp.

Skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WEBSHOP
Samarbetspartners