Incidentrapport

Hellas friidrottsförening vill bedriva friidrottsträning i en trygg idrottsmiljö. 

Värderingar

        Hellas friidrott är en förening med stort hjärta, med glädje och gemenskap i fokus.

        Vi ser ett samband mellan välmående och friidrottsträning där rätt träning i rätt ålder är viktigt med mycket lekfull träning för barn.

        Vi vill vara en förening med hög etik, god moral, rent spel och gott rykte där vi visar respekt för varandra.

        Hellas friidrott har nolltolerans mot alla typer av trakasserier, kränkningar och alla former av droger. 

        Vi vill utveckla verksamheten med våra medlemmar.

        Barns rättigheter med utgångspunkt i Barnkonventionen är under ständig utveckling. 


När ska jag rapportera? 

- När du ser beteenden som  är olämpligt  är det viktigt att föreningen får kännedom om  detta. 

- Har det inträffat skada under träning eller tävling ser vi gärna att det rapporteras här. 


Hur gör jag?

- Svarar på frågorna nedan på ett utförligt sett. 


Vad händer med min rapport? 

- Rapporten kommer till kansliet som vidtar lämpliga åtgärder. 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Vad har hänt? *
När och var hände det?  *
Vem och vilka är inblandade?  *
Övriga uppgifter  *
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
E-post 1 *  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport